DỊCH THUẬT VIỆT NAM

Adjective Order

Introduction In English, it is common to use more than one adjective before a noun — for example, “He's a silly young fool,” or “She's a smart, energetic woman.” When you use more than one adjective, you have to put them in the right order, according to type. This page will explain the different types of adjectives and the correct order for them. 1. The basic types of adjectives
Opinion An opinion adjective explains what you think about something (other people may not agree with you). For example: silly, beautiful, horrible, difficult
Size A size adjective, of course, tells you how big or small something is. For example: large, tiny, enormous, little
Age An age adjective tells you how young or old something or someone is. For example: ancient, new, young, old
Shape A shape adjective describes the shape of something. For example: square, round, flat, rectangular
Colour A colour adjective, of course, describes the colour of something. For example: blue, pink, reddish, grey
Origin An origin adjective describes where something comes from. For example: French, lunar, American, eastern, Greek
Material A material adjective describes what something is made from. For example: wooden, metal, cotton, paper
Purpose A purpose adjective describes what something is used for. These adjectives often end with “-ing”. For example: sleeping (as in “sleeping bag”), roasting (as in “roasting tin”)
2. Some examples of adjective order
Opinion Size Age Shape Colour Origin Material Purpose
a silly young English man
a huge round metal bowl
a small red sleeping bag
Người đăng: Richard Nguyen, lúc 11:27 19/11/2016
** Nếu bài viết này có nội dung không phù hợp, xin Thông báo vi phạm

GỬI BẰNG ĐIỆN THOẠI
Soạn 1202007 Nội dung cần gửi gửi đến 0908.19.2464

Chào bạn.
Sau khi bạn đăng nhập, chỗ này sẽ hiện ra công cụ để bạn viết bài bình luận.
Sau khi bạn gửi bài bình luận, thì chủ đề (nội dung bài viết chính) sẽ được cập nhật về đầu trang. (Giống như việc up tin ở nhiều diễn đàn khác).Hotline: 0909108890
HƯỚNG DẪN
Hướng dẫn đăng tin
Cách SEO một bản tin
Câu hỏi thường gặp