DỊCH THUẬT VIỆT NAM

American Master

Looking over some letters
A. Mr. Emory? I'd appreciate it if you would look over these letters before you leave today.

B. I'd be glad to. Just leave them on my desk. I didn't expect you to finish so soon.

A. Thank you, sir. I'll leave them here. If there are no problems, I'll mail them out this afternoon.

B. Great. Good work.
Người đăng: Richard Nguyen, lúc 18:28 19/11/2016
Chỉnh sửa lần cuối: 15:35 14/12/2016
** Nếu bài viết này có nội dung không phù hợp, xin Thông báo vi phạm

GỬI BẰNG ĐIỆN THOẠI
Soạn 1219007 Nội dung cần gửi gửi đến 0908.19.2464

Chào bạn.
Sau khi bạn đăng nhập, chỗ này sẽ hiện ra công cụ để bạn viết bài bình luận.
Sau khi bạn gửi bài bình luận, thì chủ đề (nội dung bài viết chính) sẽ được cập nhật về đầu trang. (Giống như việc up tin ở nhiều diễn đàn khác).Hotline: 0909108890
HƯỚNG DẪN
Hướng dẫn đăng tin
Cách SEO một bản tin
Câu hỏi thường gặp