DỊCH THUẬT VIỆT NAM

Careless Whisper

I feel so unsure||As I take your hand, and lead you to the dance floor||As the music dies||Something in your eyes||Calls to mind a silver screen||And all its sad goodbyes||||[Chorus] ||I'm never gonna dance again||Guilty feet have got no rhythm||Though it's easy to pretend||I know you're not a fool||I should have known better, than to cheat a friend||And waste a chance, that I'd been given||So I'm never gonna dance again||The way I danced with you - ooh…||||Time can never mend||The careless whispers, of a good friend||To the heart and mind||Ignorance is kind||There's no comfort in the truth||Pain is the whole you find||||[Chorus] ||And I'm never gonna dance again||Guilty feet have got no rhythm||Though it's easy to pretend||I know you're not a fool||I should have known better, than to cheat a friend (should have known better - yeah)||And waste a chance, that I'd been given||So I'm never gonna dance again||The way I danced with you, ooh…||||Never without your love…||||Tonight the music seems so loud||I wish that we could lose this crowd||Maybe, it's better in this way||We'd hurt each other, with the things we want to say||||We could have been so good together||We could have lived, this dance forever||But now, who's gonna dance with me?||Please stay||||[Chorus] ||And I'm never gonna dance again||Guilty feet have got no rhythm||Though it's easy to pretend||I know you're not a fool||I should have known better, than to cheat a friend||And waste a chance, that I'd been given||So I'm never gonna dance again||The way I danced with you - ooh…||||(Now that you're gone…) now that you're gone||(Now that you're gone…) was what I did so wrong - so wrong?||That you had, to leave me alone
Người đăng: Richard Nguyen, lúc 11:27 19/11/2016
** Nếu bài viết này có nội dung không phù hợp, xin Thông báo vi phạm

GỬI BẰNG ĐIỆN THOẠI
Soạn 1191007 Nội dung cần gửi gửi đến 0908.19.2464

Chào bạn.
Sau khi bạn đăng nhập, chỗ này sẽ hiện ra công cụ để bạn viết bài bình luận.
Sau khi bạn gửi bài bình luận, thì chủ đề (nội dung bài viết chính) sẽ được cập nhật về đầu trang. (Giống như việc up tin ở nhiều diễn đàn khác).Hotline: 0909108890
HƯỚNG DẪN
Hướng dẫn đăng tin
Cách SEO một bản tin
Câu hỏi thường gặp