DỊCH THUẬT VIỆT NAM

General Information of Immigrant Visas

The Immigrant Visa (IV) Unit processes the visa applications of persons seeking to reside permanently in the United States, including immediate family members of U.S. citizens and lawful permanent residents, fiancés (es) of U.S. citizens, alien workers and Amerasian applicants. by appointment or any working day from 1:00 to 2:00 PM. Please check the Consular Calendar for days our office is closed.

GỬI BẰNG ĐIỆN THOẠI
Soạn 1075007 Nội dung cần gửi gửi đến 0908.19.2464

Chào bạn.
Sau khi bạn đăng nhập, chỗ này sẽ hiện ra công cụ để bạn viết bài bình luận.
Sau khi bạn gửi bài bình luận, thì chủ đề (nội dung bài viết chính) sẽ được cập nhật về đầu trang. (Giống như việc up tin ở nhiều diễn đàn khác).
TIN BẠN VỪA XEM:
  • General Information of Immigrant Visas  • Hotline: 0909108890
    HƯỚNG DẪN
    Hướng dẫn đăng tin
    Cách SEO một bản tin
    Câu hỏi thường gặp