DỊCH THUẬT VIỆT NAM

General Information of Immigrant Visas

The Immigrant Visa (IV) Unit processes the visa applications of persons seeking to reside permanently in the United States, including immediate family members of U.S. citizens and lawful permanent residents, fiancés (es) of U.S. citizens, alien workers and Amerasian applicants. by appointment or any working day from 1:00 to 2:00 PM. Please check the Consular Calendar for days our office is closed.
Người đăng: Richard Nguyen, lúc 11:22 19/11/2016
** Nếu bài viết này có nội dung không phù hợp, xin Thông báo vi phạm

GỬI BẰNG ĐIỆN THOẠI
Soạn 1075007 Nội dung cần gửi gửi đến 0908.19.2464

Chào bạn.
Sau khi bạn đăng nhập, chỗ này sẽ hiện ra công cụ để bạn viết bài bình luận.
Sau khi bạn gửi bài bình luận, thì chủ đề (nội dung bài viết chính) sẽ được cập nhật về đầu trang. (Giống như việc up tin ở nhiều diễn đàn khác).Hotline: 0909108890
HƯỚNG DẪN
Hướng dẫn đăng tin
Cách SEO một bản tin
Câu hỏi thường gặp