DỊCH THUẬT VIỆT NAM

Hàn kim loại - Thuật ngữ và định nghĩa

TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 314:2005 HÀN KIM LOẠI - THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA Welding of metals - Terms and definitions Trích dẫn: Lời nói đầu TCXDVN 314:2005 “Hàn kim loại - Thuật ngữ và định nghĩa” được Bộ Xây dựng ban hành theo Quyết định số: 23 ngày 28 tháng 07 năm 2005. 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định các thuật ngữ và định nghĩa chính áp dụng trong lĩnh vực hàn kim loại. 2. Thuật ngữ và định nghĩa Mỗi khái niệm cơ bản được quy định bởi một thuật ngữ. Các thuật ngữ cùng nghĩa được ghi tiếp nối sau chữ CN (hạn chế sử dụng). Thuật ngữ tương ứng của tiếng Anh và tiếng Nga được ghi ngay dưới thuật ngữ tiếng Việt theo trình tự Việt - Anh - Nga.
Tin khác
TIN BẠN VỪA XEM:
  • Hàn kim loại - Thuật ngữ và định nghĩa  • Hotline: 0909108890
    HƯỚNG DẪN
    Hướng dẫn đăng tin
    Cách SEO một bản tin
    Câu hỏi thường gặp