DỊCH THUẬT VIỆT NAM

Hàn kim loại - Thuật ngữ và định nghĩa

TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 314:2005 HÀN KIM LOẠI - THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA Welding of metals - Terms and definitions Trích dẫn: Lời nói đầu TCXDVN 314:2005 “Hàn kim loại - Thuật ngữ và định nghĩa” được Bộ Xây dựng ban hành theo Quyết định số: 23 ngày 28 tháng 07 năm 2005. 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định các thuật ngữ và định nghĩa chính áp dụng trong lĩnh vực hàn kim loại. 2. Thuật ngữ và định nghĩa Mỗi khái niệm cơ bản được quy định bởi một thuật ngữ. Các thuật ngữ cùng nghĩa được ghi tiếp nối sau chữ CN (hạn chế sử dụng). Thuật ngữ tương ứng của tiếng Anh và tiếng Nga được ghi ngay dưới thuật ngữ tiếng Việt theo trình tự Việt - Anh - Nga.
Người đăng: Richard Nguyen, lúc 18:22 19/11/2016
** Nếu bài viết này có nội dung không phù hợp, xin Thông báo vi phạm

GỬI BẰNG ĐIỆN THOẠI
Soạn 1078007 Nội dung cần gửi gửi đến 0908.19.2464

Chào bạn.
Sau khi bạn đăng nhập, chỗ này sẽ hiện ra công cụ để bạn viết bài bình luận.
Sau khi bạn gửi bài bình luận, thì chủ đề (nội dung bài viết chính) sẽ được cập nhật về đầu trang. (Giống như việc up tin ở nhiều diễn đàn khác).Hotline: 0909108890
HƯỚNG DẪN
Hướng dẫn đăng tin
Cách SEO một bản tin
Câu hỏi thường gặp