DỊCH THUẬT VIỆT NAM

Hesitation

Xin dịch giùm, Hesitate = to be slow to speak or act because you feel uncertain or nervous. (OALD) He agreed without hesitation. I have no hesitation in recommending him for the job. --> Ảnh đã đồng ý _______________. Tôi ___________________ đề cử ảnh làm công việc đó. Cám ơn.
Người đăng: Richard Nguyen, lúc 11:21 19/11/2016
** Nếu bài viết này có nội dung không phù hợp, xin Thông báo vi phạm

GỬI BẰNG ĐIỆN THOẠI
Soạn 1038007 Nội dung cần gửi gửi đến 0908.19.2464

Chào bạn.
Sau khi bạn đăng nhập, chỗ này sẽ hiện ra công cụ để bạn viết bài bình luận.
Sau khi bạn gửi bài bình luận, thì chủ đề (nội dung bài viết chính) sẽ được cập nhật về đầu trang. (Giống như việc up tin ở nhiều diễn đàn khác).Hotline: 0909108890
HƯỚNG DẪN
Hướng dẫn đăng tin
Cách SEO một bản tin
Câu hỏi thường gặp