DỊCH THUẬT VIỆT NAM

Idioms from Colors

Mình thấy chủ đề về Idioms khá phong phú và thú vị,:) nhưng chưa thấy có bài đăng về chủ đề này. Mình xin là người đầu tiên khởi xướng.:D Các bạn cùng trao đổi và tham khảo nhé. Trước hết, mình xin đưa ra một số thành ngữ liên quan đến màu sắc, có cách giải thích bằng tiếng anh,và ví dụ. Từ đó có thể dễ dàng dịch Idiom đó sang tiếng việt. Các bạn quan tâm chủ đề này có thể tìm thêm các thành ngữ liên quan, rồi cùng chuyển ngữ. 1. The black market (Chợ đen): the market not controlled by the government, where things are sold in private and often against the law. Ví dụ: You can go to the bank to change dollars. But if you change money on the black market, you often get more money for each dollar. 2. To feel blue: to feel sad: Buồn Ví dụ: I was alone on my birthday and feeling blue. Then Anny called and invited me out, and I felt better. 3. The green light: the okay to start something, permission for ST to start or continue (sự cho phép tiến hành) (have the green light ( được phép) /give the green light (cho phép) ) The city has the green lights to build a new highway. 4. Green with envy:jealous of SO else's good fortune (ghen tị ) I was green with envy when I learned that Luis had won a trip to Europe. 5. In black and white: very clear and easy to understand, giấy trắng mực đen, rõ ràng, rành rành. The rules for the contest were in black and white. 6. in the black: having money, rủng rỉnh, có tiền. Ann earns a thousand dollars a week. He doesn't have to worry about having enough money. He's always in the black. To be continued...
Người đăng: Richard Nguyen, lúc 18:20 19/11/2016
** Nếu bài viết này có nội dung không phù hợp, xin Thông báo vi phạm

GỬI BẰNG ĐIỆN THOẠI
Soạn 1032007 Nội dung cần gửi gửi đến 0908.19.2464

Chào bạn.
Sau khi bạn đăng nhập, chỗ này sẽ hiện ra công cụ để bạn viết bài bình luận.
Sau khi bạn gửi bài bình luận, thì chủ đề (nội dung bài viết chính) sẽ được cập nhật về đầu trang. (Giống như việc up tin ở nhiều diễn đàn khác).Hotline: 0909108890
HƯỚNG DẪN
Hướng dẫn đăng tin
Cách SEO một bản tin
Câu hỏi thường gặp