DỊCH THUẬT VIỆT NAM

Một số thuật ngữ chuyên ngành may mặc

Raised bed machine
máy may đế dày, gồm 2 loại may móc xích và may thắt nút
Safety stitch machine
máy may bảo hộ lao động
Blind stich machine
máy may giấu chỉ, máy vắt gấu bờ
Multi thread chain stich machine
máy may móc xích nhiều chỉ
Chain stitch sewing machine
máy may mũi móc xích
Automatic embroiderer
máy thêu tự động
Cloth spreader
máy trải vải
Automatic spreading machine
máy trải vải tự động
Automactic plotter
máy vẽ tự động
Blanket adging machine
máy viền chăn
Bobboin spooling machine
máy đánh ống
Automic cross bobon winder
máy đánh ống cuốn chéo tự động
Automic pirn winder
máy đánh suốt tự động
Cloth laying machine
máy đặt vải, máy xếp vải
Bagging machine
máy đóng bao
Automactic packing machine
máy đóng gói tự động
Cloth singer
máy đốt sợi vải, máy làm bóng vải
Automic cutter
máy cắt tự động
Band knife
máy vắt vòng
Card machine
máy chải sợi
Thread marker
máy cuộn chỉ
Feed off arm bed machine
máy cuốn ống
Automatic washer
máy giặt tự động
Blanker printing machine
máy in hoa
Cloth inspecting machine
máy kiểm vải
Automatic fabric inspection
máy kiểm vải tự động
Automatic ironing machine
máy là tự động
Bobbin cleaning machine
máy làm sạch suốt
Cleaner
máy làm sạch, thiết bị làm sạch
Side bed machine
máy may đầu bằng gồm 2 kiểu: may móc xích và vắt sổ
lockstitch machine
máy thắt nút
Pocker sewer
máy may túi
Automatic pocket setting machine
máy may túi tự động
Cloth dryer
máy sấy quần áo
Cloth folding machine
máy xếp vải, máy uốn nếp vải

(sưu tầm)
Người đăng: Richard Nguyen, lúc 18:30 19/11/2016
Chỉnh sửa lần cuối: 22:21 14/12/2016
** Nếu bài viết này có nội dung không phù hợp, xin Thông báo vi phạm

GỬI BẰNG ĐIỆN THOẠI
Soạn 1255007 Nội dung cần gửi gửi đến 0908.19.2464

Chào bạn.
Sau khi bạn đăng nhập, chỗ này sẽ hiện ra công cụ để bạn viết bài bình luận.
Sau khi bạn gửi bài bình luận, thì chủ đề (nội dung bài viết chính) sẽ được cập nhật về đầu trang. (Giống như việc up tin ở nhiều diễn đàn khác).Hotline: 0909108890
HƯỚNG DẪN
Hướng dẫn đăng tin
Cách SEO một bản tin
Câu hỏi thường gặp