DỊCH THUẬT VIỆT NAM

Shania Twain - Forever And For Always (Red Version)

Lyrics In your arms I can still feel the way you want me when you hold me I can still hear the words you whispered when you told me I can stay right here forever in your arms And there ain't no way-- I'm lettin' you go now And there ain't no way-- and there ain't no how I'll never see that day.... [Chorus:] 'Cause I'm keeping you forever and for always We will be together all of our days Wanna wake up every morning to your sweet face--always Mmmm, baby In your heart--I can still hear a beat for every time you kiss me And when we're apart, I know how much you miss me I can feel your love for me in your heart And there ain't no way-- I'm lettin' you go now And there ain't now way-- and there ain't no how I'll never see that day.... [Repeat Chorus] (I wanna wake up every morning) In your eyes--(I can still see the look of the one) I can still see the look of the one who really loves me (I can still feel the way that you want) The one who wouldn't put anything else in the world above me (I can still see love for me) I can still see love for me in your eyes (I still see the love) And there ain't no way-- I'm lettin' you go now And there ain't no way-- and there ain't no how I'll never see that day.... [Repeat Chorus (2x)] I'm keeping you forever and for always I'm in your arms ________________________________ I love
Người đăng: Richard Nguyen, lúc 18:22 19/11/2016
** Nếu bài viết này có nội dung không phù hợp, xin Thông báo vi phạm

GỬI BẰNG ĐIỆN THOẠI
Soạn 1073007 Nội dung cần gửi gửi đến 0908.19.2464

Chào bạn.
Sau khi bạn đăng nhập, chỗ này sẽ hiện ra công cụ để bạn viết bài bình luận.
Sau khi bạn gửi bài bình luận, thì chủ đề (nội dung bài viết chính) sẽ được cập nhật về đầu trang. (Giống như việc up tin ở nhiều diễn đàn khác).Hotline: 0909108890
HƯỚNG DẪN
Hướng dẫn đăng tin
Cách SEO một bản tin
Câu hỏi thường gặp