DỊCH THUẬT VIỆT NAM

Thuật ngữ xây dựng cầu (Anh - Việt)

TIẾNG ANH TIẾNG VIỆT
7 wire strand Cáp xoắn 7 sợi
Abac Toán đồ
Abraham’s cones Khuôn hình chóp cụt để đo độ sụt bê tông
Abrasion Damage Hư hỏng do mài mòn
Abrasive action Tác động mài mòn
Abrasive paper Giấy ráp
Abutment, end support Mố cầu
Accelerant Chất làm tăng nhanh quá trình
Accelerated test Thử nghiệm nhanh
Accelerating Admixture Phụ gia tăng tốc,PG tăng nhanh ninh kết
Acceleration due to gravity Gia tốc trọng trường
Accelerator, Earlystrength admixture Phụ gia tăng nhanh hóa cứng bê tông
Acceptance Nghiệm thu
Accessories Phụ tùng
Accidental air Khí độc ,khí có hại
Accidental combination Tổ hợp tai nạn (đặc biệt)
Accuracy (of test) Độ chính xác (thử nghiệm)
Action Tác dụng, tác động
Activator Chất hoạt hóa
Active crack Vết nứt hoạt động
Activity og cement Độ hoạt hoá xi măng
Actual construction time effectif Thời hạn thi công thực tế
Additional Bổ xung, thêm vào
Additional dead load Tĩnh tải bổ xung sau
Addtive Chất độn, Chất phụ gia
Adhesion Sự dán dính
Adhesives Dán dính
Adjudication, Bidding Đấu thầu
Adjustment Điều chỉnh, căn chỉnh cho đúng
Adsorbed water Nước hấp thụ
Adsorption Hấp thụ
Advanced composite material Vật liệu composit tiên tiến
Aercdynamic Stability of bridge ổn định khí động lực của cầu
After anchoring Sau khi neo xong cốt thép dự ứng lực
After cracking Sau khi nứt
After sale service Dịch vụ sau khi bán hàng
Age of loading Tuổi đặt tải
Agent Chất hoá học
Aggregate Cốt liệu
Aggregate blending Trộn cốt liệu
Aggregate content Hàm lượng cốt liệu
Aggregate gradation Cấp phối cốt liệu
Aggregate interlock Sự cài vào nhau của cốt liệu
Aggregate, crusher-run Cốt liệu (sỏi đá)
Aggregate-cement ratio Tỷ lệ cốt liệu / xi măng
Agitating speed Tốc độ khuất trộn
Agitating truck Xe trộn và chuyên chở
Agitation Sự khuấy trộn
Agitator Máy trộn
Agitator Shaker Máy khuấy
Agressivity Tính ăn mòn
Agressivity, Agressive Xâm thực
Air caisson Giếng chìm hơi ép
Air content Hàm lượng khí
Air entraining Sự cuốn khí
Air entrainment hàm lượng cuốn khí
Air meter Máy đo lượng khí
Air temperature Nhiệt độ không khí
Air void Bọt khí
Air-cooled blast-furnace slag Xỉ lò cao được để nguội trong không khí
Air-entraining agent Phụ gia cuốn khí
Air-entraining agent Phụ gia cuốn khí
Air-permeability test Thí nghiệm độ thấm khí
Air-water jet Vòi phun nước cao áp
Alignment wire sợi thép được nắn thẳng
Alkali Kiềm
Alkali-aggregate reaction Phản ứng kiềm- cốt liệu
Alkali-silica reaction Phản ứng kiềm-silicat
Allowable load Tải trọng cho phép
allowable Load, Tải trọng cho phép
Allowable stress design Thiết kế theo ứng suất cho phép
Allowable stress design Tính toán theo ứng suất cho phép
Allowable stress, Permissible stress ứng suất cho phép
Allowavle bearing capacity Khả năng chịu lực cho phép
Alloy Hợp kim
Alloy(ed) steel Thép hợp kim
Alluvial soil Đất phù sa, đất bồi tích
Alluvion Đất bồi, phù sa
Altenate So le
Altenative,Option Phương án
Altitude Độ cao, Cao trình
Alumiante concrete Bê tông aluminat
Người đăng: Richard Nguyen, lúc 11:29 19/11/2016
** Nếu bài viết này có nội dung không phù hợp, xin Thông báo vi phạm

GỬI BẰNG ĐIỆN THOẠI
Soạn 1223007 Nội dung cần gửi gửi đến 0908.19.2464

Chào bạn.
Sau khi bạn đăng nhập, chỗ này sẽ hiện ra công cụ để bạn viết bài bình luận.
Sau khi bạn gửi bài bình luận, thì chủ đề (nội dung bài viết chính) sẽ được cập nhật về đầu trang. (Giống như việc up tin ở nhiều diễn đàn khác).Hotline: 0909108890
HƯỚNG DẪN
Hướng dẫn đăng tin
Cách SEO một bản tin
Câu hỏi thường gặp