DỊCH THUẬT VIỆT NAM

Trâu ơi, ta bảo trâu này...

Buffalo, let me tell you something, Go out and plow with me, Out in the field, be a farmer. Me here, you there, who's griping? As long as the rice stalks are blooming, There'll be blades of grass for you to eat. Trâu ơi, ta bảo trâu này, Trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta. Cấy cày giữ nghiệp nông gia, Ta đây, trâu đấy, ai mà quản công? Bao giờ cây lúa có bông, Thi còn ngọn cỏ ngoài đồng trâu ăn. Sưu tầm
Người đăng: Richard Nguyen, lúc 11:27 19/11/2016
** Nếu bài viết này có nội dung không phù hợp, xin Thông báo vi phạm

GỬI BẰNG ĐIỆN THOẠI
Soạn 1199007 Nội dung cần gửi gửi đến 0908.19.2464

Chào bạn.
Sau khi bạn đăng nhập, chỗ này sẽ hiện ra công cụ để bạn viết bài bình luận.
Sau khi bạn gửi bài bình luận, thì chủ đề (nội dung bài viết chính) sẽ được cập nhật về đầu trang. (Giống như việc up tin ở nhiều diễn đàn khác).Hotline: 0909108890
HƯỚNG DẪN
Hướng dẫn đăng tin
Cách SEO một bản tin
Câu hỏi thường gặp