DỊCH THUẬT VIỆT NAM

Xem và học 1 - Chào hỏi - Giới thiệu

Note: Cảnh trích từ phim Friends Season 1 Episode 1 (It all began - Pilot) Subtitle: 57 00:04:12,932 --> 00:04:13,921 Rachel? 58 00:04:14,172 --> 00:04:16,561 Oh, God, Monica! Hi! Thank God! 59 00:04:16,812 --> 00:04:19,724 I went to your building and this guy with a hammer said. . . 60 00:04:19,932 --> 00:04:22,207 . . .that you might be here and you are. 61 00:04:22,452 --> 00:04:25,524 -Can I get you some coffee? -Decaf. 62 00:04:26,532 --> 00:04:29,968 Everybody, this is Rachel, another Lincoln High survivor. 63 00:04:30,172 --> 00:04:32,732 This is everybody. Chandler and Phoebe. . . 64 00:04:32,972 --> 00:04:35,167 . . .and Joey. And remember my brother, Ross? 65 00:04:35,412 --> 00:04:36,322 Sure! --- Enjoy watching!
Người đăng: Richard Nguyen, lúc 18:22 19/11/2016
** Nếu bài viết này có nội dung không phù hợp, xin Thông báo vi phạm

GỬI BẰNG ĐIỆN THOẠI
Soạn 1082007 Nội dung cần gửi gửi đến 0908.19.2464

Chào bạn.
Sau khi bạn đăng nhập, chỗ này sẽ hiện ra công cụ để bạn viết bài bình luận.
Sau khi bạn gửi bài bình luận, thì chủ đề (nội dung bài viết chính) sẽ được cập nhật về đầu trang. (Giống như việc up tin ở nhiều diễn đàn khác).Hotline: 0909108890
HƯỚNG DẪN
Hướng dẫn đăng tin
Cách SEO một bản tin
Câu hỏi thường gặp